EMN inform: Ümberasustatud inimeste olukorra parandamine Euroopa Liidust väljaspool asuvates vastuvõtu- ja transiitriikides

28.02.2023

Ümberasustatud inimene on kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik, kes on oma päritolu- või elukohariigist sunniviisiliselt ümber asustatud, sageli relvakonflikti või loodusõnnetuse tagajärjel. 2021. aasta lõpuks oli üle maailma sunniviisiliselt ümberasustatud enam kui 89 miljonit inimest. Seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas on see arv ületanud 100 miljoni piiri.

Euroopa Liidu üheks välismõõtmeliseks eesmärgiks on nii ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemine kui ka vastuvõtvate riikide stabiliseerimine läbi igakülgse humanitaarabi. Analüüsis keskendutakse 20-ne Euroopa Liidu liikmesriigi strateegiatele ja parimatele praktikatele, kuidas rahuldada nii ümberasustatud inimeste kui vastuvõtva riigi pikaajalised (sotsiaalmajanduslikud) vajadused ning milliseid algatusi on selleks ellu viidud. Liikmesriikide lõikes on erinevad nii geograafilised piirkonnad, mida strateegiad katavad kui ka otsesed eesmärgid. Näiteks keskendub Saksamaa riikidele, mis on kõige enam mõjutatud konfliktist Süürias, Tšehhi Vabariik aga eraldi ka nn Aafrika Sarve piirkonnale. Detailsemalt saab informiga tutvuda SIIN.