EMN inform: Majutusvõimaluste paindlikkus rahvusvahelise kaitse kontekstis

20.01.2023

Inform annab ülevaate, kuidas korraldavad nii liikmes- kui vaatlejariigid muutlike rändevoogude ja ettearvamatuse tingimustes rahvusvahelise kaitse taotlejate majutust, planeerivad majutusvõimekust ning milliste meetmetega tagatakse selle paindlikkus. Täpsemalt saab erinevate prognoosimudelite, meetmete ja väljakutsete kohta lugeda SIIT.