EMN inform: Looduskatastroofidest, kliimamuutustest ja keskkonnaseisundi halvenemisest tingitud ränne ja ümberasumine

21.05.2023

UNHCR-i andmetel on äärmuslikud ilmastikunähtused nagu kuumalained, pikaajaline põud, intensiivsed sajuhood ja tsüklonid seotud enam kui 20 miljoni inimese ümberasumisega aastas. Kui suur osa kliimamuutustest enam mõjutatud inimesi paikneb ümber riigisiseselt, siis on ka neid, kes on sunnitud koduriigist lahkuma ja võivad seetõttu vajada rahvusvahelist kaitset.

1951. aastal vastu võetud Genfi pagulasseisundi konventsioon ei käsitle kliimamuutusi kui võimalikku tagakiusu alust. Küll aga võimaldab tõlgendusruumi nn non- refoulement põhimõte ehk keeld saata inimest tagasi kohta, kus võib esineda oht tema elule või inimväärikusele.

Inform ehk käesolev analüüs annab laiema ülevaate, millised on Euroopa Liidu ja OECD riikide algatused, seadusandlus ja poliitika keskkonna halvenemise, looduskatastroofide ja kliimamuutuste tõttu ümberasunud inimeste vastuvõtmisel ning kas ja millistel alustel antakse neile rahvusvahelist kaitset. Informi leiab siit.