Uus EMN Inform: Ajutise kaitse saajate ligipääs teenustele

25.11.2022

Informis antakse ülevaade 24 ELi liikmesriigi poolt ajutise kaitse saajatele pakutavatest teenustest ümberõppe, tööturule sisenemise ja kvalifikatsioonide tunnustamise vaates. Samuti analüüsitakse ligipääsu tervishoiuteenustele, sh vaimse tervise teenustele, sotsiaaltoetustele ning haridusele. Detailsemalt saab analüüsiga tutvuda SIIN.