Uudised

 • Sisserände punktisüsteem pole võluvits

  Viimases Eesti inimarengu aruandes tehti ettepanek tõhustada rändepoliitikat punktisüsteemi kasutusele võtmisega. Samas pole selle juurutamine niivõrd kerge ja ei pruugi anda soovitud tulemusi, kirjutavad Tallinna Ülikooli teadlased Ave Lauren ja Mari-Liis Jakobson. Sisserände piirarv pole ainus Eestisse saabuvat töörännet takistav tegur. Vähemalt sama oluline on, et haritud spetsialistid Eesti üles leiaksid ning siin püsiksid. Kui […]

 • Rändepoliitika ja emotsioonid arvamusfestivalil

  Tänavusel arvamusfestivalil EMN Eesti algatusel toimunud arutelus „Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt“ küsiti, millist debatti on rändepoliitikast võimalik pidada ja kas selle juures saab ilma emotsioonideta üldse hakkama? Modereeris Hannes Rumm. Diskuteerisid Mari-Liis Jakobson, Andres Anvelt, Kaisa Üprus-Tali ja Katrin Lust. Arutelu korraldas EMN Eesti koos Õhtulehe toimetusega. Diskussiooni salvestus SIIN

 • EMN arutab arvamusfestivalil rändepoliitikat

  Rändepoliitika kohta on arvamus igal inimesel ja enam vastuolulisemat teemat annab Eesti ühiskonnas viimase paari aasta jooksul otsida. Kuidas aga peaks sellest teemast rääkima ja kas ilma emotsioonideta saab üldse hakkama? EMN Eesti kutsub teid osalema arvamusfestivali 12. augusti aruteluringis „Kas rändepoliitikat on võimalik kujundada emotsioonivabalt“ kell 16.00—17.30 Õhtulehe laval. Modereerib Hannes Rumm. Diskuteerivad EMN […]

 • W. L. Swingi avaliku loengu video

  Valminud on maikuus Tallinna külastanud Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peadirektori avaliku loengu video. William Lacy Swing kohtus Eesti sise- ja välisministritega ning pidas EMN Eesti kutsel Tallinna Ülikoolis avaliku loengu.

 • Eesti elanikud suhtuvad pagulastesse varasemast sallivamalt ja nõudlikumalt

  Täna on rahvusvaheline pagulaspäev, mille lõi ÜRO 2000. aastal, et meeles pidada miljoneid inimesi, kes maailmas pagulastena liikvel on. Kuidas aga suhtuvad Eesti inimesed pagulastesse, sellest kirjutavad Marion Pajumets, Mari-Liis Jakobson ja Silver Stõun Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunktist. Eesti elanike suhtumist on viimastel aastatel uuritud erinevates küsitlusuuringutes. Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti meeskond analüüsis nende uuringute […]

 • Rahvusvaheline pagulaste päev

  Teisipäeval, 20. juunil peab kogu maailm ÜRO algatusel rahvusvahelist pagulaste päeva. Selle puhul kirjutasid EMN Eesti töötajad arvamuskülgedel nii Eesti inimeste suhtumisest pagulastesse kui ka tõhusa tagasisaatmise poliitika vajalikkusest. Loe SIIT ja SIIT

 • Talentideotsimise konverentsile registreerumine lahti

  Avatud on registreerumine EMN-i sügisesele aastakonverentsile “EL ja üleilmne talendijaht”, mis toimub seekord 21.—22. septembril Tallinnas. Osalemine on tasuta. Tutvu kavaga SIIN ja registreeru SIIN

 • Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni peadirektor TLÜs

  Reedel, 26. mail külastab Eestit kui peatset Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) peadirektor William L. Swing, kes peab visiidi raames ka avaliku loengu Tallinna Ülikoolis. Arutletakse maailma rändeolukorra ja riikide ees seisvate väljakutsete üle. Maailm on olukorras, kus miljonid inimesed lahkuvad sõja või ressursside nappuse tõttu kodudest. Kuidas peaks sellises olukorras käituma Euroopa, […]

 • Ilmus rändevõrgustiku rände- ja varjupaigapoliitika aastaraport

  Aastaraporti valmimisse panustasid rände- ja varjupaigaeksperdid 23 EL liikmesriigist ja Norrast ning see esitab ülevaate viimastest nii EL kui ka liikmesriikide antud valdkonna poliitikatest aastal 2016 ja 2017. aasta alguses. Aasta 2016 nägi taas rändekriisi kajastavaid pealkirju, kui Euroopa seisis vastamisi saabuvate põgenike ja migrantide vooluga. Eurostati andmetel menetleti rohkem kui 1,2 miljonit varjupaigataotlust, mis […]

 • Kodakondsusetus Eestis ja Euroopa Liidus: tänased praktikad ja võimalikud lahendused

  Artiklis “Kodakondsusetus Eestis ja Euroopa Liidus: tänased praktikad ja võimalikud lahendused”seavad Marion Pajumets ja Barbara Orloff Eesti “määratlemata kodakondsuse” ELi kodakondsusetuste konteksti ning arutavad, mida saaks teha, et kaasaegses Euroopas kodakondsusetuse anomaalia väheneks. Erinumbris analüüsib ka Mari-Liis Jakobson kodakondsuse väljavaateid rahvusriikluse murenemise ajastul, mida iseloomustab hargmaistumine. Artikkel on leitav SIIT

 • Tõhus rändekontroll ja tark lõimepoliitika

  Kanada eristub paljudest teistest lääne demokraatiatest positiivse suhtumisega sisserändesse ja pagulastesse. Queen’s University professor Naomi Alboim selgitab Sirbi intervjuus Marion Pajumetsale ja Silver Stõunile pagulaste Kanadasse toomise ja lõimimise poliitikate eripärasid. Loe edasi sirbis avaldatud artiklist.