Põhja- ja Baltimaade rändekonverents 2018. Muutused rändepoliitikas ja sisserändajate lõimumine tööturul

22.03.2018

22. märtsil 2018 toimus Tallinnas, KUMUs, Põhja- ja Baltimaade rändekonverents, mille keskmes oli sel korral rändeajastuga kaasnevad uued väljakutsed migratsioonipoliitika arengule. Konverents, mis järjekorras juba kuues, keskendus sel korral küsimustele, kuidas aidata kaasa sisserändajate lõimumisele tööturule ning ohjata lõimumise abil ebaseaduslikku töötamist, tulla toime kultuurilise mitmekesisuse väljakutsetega rändeajastul ning tagada heaolu kasv ühiskonnas. Loe edasi siit.