Võta osa EMNi veebiseminarist “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas”

12.06.2020

17. juunil toimub EMNi veebiseminar “Rände ja varjupaiga haldamine muutuvas maailmas: 2019. aasta ja riikide reageeringud Covid-19-le”. Veebiseminaril esitletakse uut 2019. aasta rände- ja varjupaigapoliitika raportit, milles antakse ülevaade Euroopa Liidu ja Norra olulisematest rändepoliitika arengutest, valdkonna statistikast ja headest praktikatest 2019. aastal.  Lisaks aastaraporti esmaesitlusele räägitakse liikmesriikide reageeringutest COVID-19 pandeemiale. Keskendutakse nendele rände- ja varjupaigavaldkondadele, mis on pandeemiast enim mõjutatud.

Veebiseminaril arutlevad arengute üle rände- ning varjupaigapoliitikas eksperdid üle Euroopa Liidu.

Veebiseminari töökeeleks on inglise keel.

Tutvu veebiseminari programmiga ja registreeri üritusele SIIN.