seaduslik ränne

  • Ilmus uus kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport

    Novembris valmis EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport. Raport annab ülevaate 2020. aasta olulisematest arengutest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis ja Euroopa Liidus.

  • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

  • Viisavabastuste mõjud – EMN Uudiskiri, aprill 2019

  • Viisavabaduse mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele

  • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides