illegaalne ränne

  • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

  • Viisavabastuste mõjud – EMN Uudiskiri, aprill 2019

  • Rändevood Vahemere kaudu

  • ERV poliitikaülevaade Vahemere kaudu tulevatest rändevoogudest

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses