Ebaseaduslik ränne

  • Ilmus uus kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport

    Novembris valmis EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport. Raport annab ülevaate 2020. aasta olulisematest arengutest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis ja Euroopa Liidus.

  • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

  • Viisavabastuste mõjud – EMN Uudiskiri, aprill 2019

  • Rändevood Vahemere kaudu

  • ERV poliitikaülevaade Vahemere kaudu tulevatest rändevoogudest

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses