Ebaseaduslik piiriületamine

  • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

  • Viisavabastuste mõjud – EMN Uudiskiri, aprill 2019

  • Rändevood Vahemere kaudu

  • ERV poliitikaülevaade Vahemere kaudu tulevatest rändevoogudest

  • 2016. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses

  • Sotsiaalmeedia kasutamine inimsmugeldamise vastases võitluses