Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise rändekonverents!

16.10.2019

24. ja 25. oktoobril toimub Helsingis konverents From Tampere 20 to Tampere 2.0. alapealkirjaga Towards a new programme (2020-24) for EU migration and asylum policies 20 years after the Tampere conclusions?

Tänavu möödub kakskümmend aastat Tampere järelduste vastuvõtmisest. Järeldustes lepiti kokku Euroopa Liidu senisest ühtsemas rände- ja varjupaigapoliitikas. Võrreldes kahekümne aasta taguse ajaga on erinevad rändepoliitika valdkonnad – viisad ja piirikontroll, seaduslik ränne, lõimimine, smugeldamise ja inimkaubanduse vastane võitlus, kolmandate riikide kodanike tagasipöördumine ja rahvusvaheline kaitse märkimisväärselt arenenud.

Konverentsi raskuskese pole siiski saavutatu tähistamisel, vaid ELi rändevaldkonna tuleviku-prioriteetide seadmisel. Oma seisukohti avavad teiste hulgas Filippo Grandi (ÜRO Pagulaste ülemvolinik), António Vitorino (Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni – IOM direktor), Michael Spindelegger (Rahvusvahelise Migratsioonipoliitika Arenduskeskuse – ICMPD direktor), Maria Ohisalo (Soome siseminister), Nina Gregori (Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti – EASO direktor) ja Berndt Koerner (Frontexi asedirektor).

Soome EL Nõukogu eesistumise rändekonverensti korraldavad EMN Soome, Akadeemiline Võrgustik Odysseus ja Euroopa Poliitikakeskus (EPC).

Tutvu programmiga!