Osale Põhja- ja Baltimaade rändekonverentsil!

07.09.2020

18. septembril 2020 kell 10.00-13.00 toimub Põhja- ja Baltimaade on-line rändekonverents “Piiriülene liikuvus Põhja- ja Baltimaade piirkonnas”. Konverentsi korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Tartu Ülikool ja Eesti Siseministeerium koos paljude koostööpartneritega. Arvult juba kaheksas Põhja- ja Baltimaade rändekonverents toimub tänavu digitaalselt ning keskendub rändepoliitika väljakutsetele ja eelkõige piiriülesele liikuvusele Põhja- ja Baltimaades. 

Rände ja lõimumisega seonduvad väljakutsed on jätkuvalt üheks põhiteemaks ühiskondlikus debatis nii Balti- ja Põhjamaade piirkonnas kui ka globaalselt. Põhjala on üks maailma enim lõimunud piirkondi ning Põhjamaade kogemus kinnitab, et inimeste vaba liikumine on üks olulisi arengu eeldusi. See on taganud inimestele paremad võimalused õppimiseks, elamiseks ja töötamiseks oma Põhjala naabermaades. Uues olukorras, mille on toonud kaasa Covid-viiruse levikuga seotud piirangud, on piiriülene liikuvus ja sellega seonduvad väljakutsed muutunud veelgi aktuaalsemaks valdkonnaks, kus riikide ja omavalitsuste koostöö nõuab suurt tähelepanu ja pühendumist. Inimeste vaba liikumine on ka lähiaastatel seatud üheks Põhjamaade koostöö tähtsaimaks eesmärgiks, et tagada võimalus Põhjala piirkonnas vabalt ümber asuda, teha soovi korral mõnes oma Põhjala naaberriigis endale meelepärast tööd, seal elada ja tegeleda ettevõtlusega või õppida.

Tänavusel liikuvusele keskenduval rändekonverentsil leiavad käsitlemist järgmised teemad:

  • Miks on liikuvus ja ränne kõigi riikide ja piirkondade jaoks olulised koostöövaldkonnad?
  • Kuidas on piiriülene koostöö ja liikuvus mõjutanud Põhja- ja Baltimaade arengut?
  • Kuidas teevad riigid koostööd piiriülese liikuvuse toetuseks Põhjamaades ja kas see võiks olla inspiratsiooni allikaks ka Balti riikidele?
  • Kuidas on Covid-viiruse levik mõjutamas piiriülest liikuvust, millised on esimesed õppetunnid ja võimalikud lahendused uues olukorras?
  • Millised võiksid olla rände tulevikusuunad ja kuidas puudutavad need Põhja- ja Baltimaade piirkonda?

Esinejad Eestist, Põhjalast ja Baltimaadest räägivad rände suundumustest ja mõjudest sihtriikidele. Konverentsi esimene peaettekanne Turu Ülikooli professorilt Jussi Jauhiainenilt on pühendatud liikuvusele Eesti ja Soome vahel. Põhjamaade koostöö kohta piiriülest liikuvust takistavate tõkete kõrvaldamisel annab ülevaate Põhjamaade Ministrite Nõukogu vanemnõunik Claes Håkansson. Tartu Ülikooli professor akadeemik Tiit Tammaru ning professorid Zaiga Krisjane Läti Ülikoolist ja Donatas Burneika Vilniuse Ülikoolist tutvustavad esimeses mõttevahetuses Baltimaade rändealaseid kogemusi. Soome Migatsiooniinstituudi direktor Saara Pellander juhib teist arutelu, mis käsitleb rände suundumusi ja uusi väljakutseid Põhjamaade piirkonnas ning lähemalt Eesti ja Soome vahel. Lühidalt tutvustatakse uut raamatut “Mobility, migration and transnational connections between Estonia and Finland” (toim. Rolle Alho & Kaja Kumer-Haukanõmm).

Konverents toimub koostöös Soome Migratsiooniinstituudi, Malmö Migratsiooni-, Mitmekesisuse ja Heaoluinstituudi, Põhjamaade Heaolukeskuse, Nordregio, Sotsiaalministeeriumi, Välisministeeriumi, Taani Saatkonnaga Tallinnas ja paljude teiste partnerorganisatsioonidega.

Tutvu konverentsi programmiga ning registreeri end siin.

norden migrakonf veeb header est 1