Miks on efektiivne tagasipöördumise süsteem Euroopale oluline?

03.06.2018

Kui räägime tagasipöördumisest, siis seostame seda eelkõige eestlaste naasmisega kodumaale. Rändepoliitika kontekstis mõeldakse selle all aga välismaalaste tagasipöördumist oma päritoluriiki, teab TLÜ ühiskonnateaduste instituudi rändeekspert Barbara Orloff.