Kutse EMN Eesti “Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2021” esitlusele

01.11.2021

 

Hea rändevaldkonna asjatundja ja huviline!

Oled oodatud värske Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2021” esitlusele neljapäeval, 18. novembril kell 11.00 – 12.30. Esitlus toimub veebi vahendusel.

“Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport” on EMN Eesti iga-aastane eestikeelne ülevaade valdkondlikest statistilistest ja poliitikatrendidest nii Eestis kui mujal Euroopas. Raport käsitleb kuut poliitikavaldkonda: seaduslik ränne, rahvusvaheline kaitse, kohanemine ja lõimumine, kodakondsus, ebaseaduslik ränne ning tagasipöördumine.

Esitlusel toome välja huvitavamad valdkondlikud arengud ja trendimuutused ning paneme Eesti rändestatistika ja –poliitika võrdlevasse konteksti. Samuti tutvustame arenguid, millel Euroopa Liidu kontekstis pilku peal tasub hoida.

Peatse kohtumiseni!

EMN Eesti

 

Tutvu värske aastaraportiga SIIN.