Kuidas aidata kolmandate riikide kodanikel integreeruda ELi tööturgudele?

17.05.2019

Euroopa rändevõrgustik (EMN) avaldas uuringu, mis käsitlebk EL mittekuuluvate ehk kolmandate riikide kodanike tööturule lõimimist 25 EL liikmesriigis. Uuring „Kolmandate riikide kodanike tööturule integreerimine ELi liikmesriikides” keskendub esimese põlvkonna rändajatele, kes viibivad seaduslikult ELi riikides ja kellel on õigus töötada. Uuringuga saab lähemalt tutvuda siin.

Vaata vastvalminud videot ” How to help third-country nationals to integrate into EU labour markets?”