Kaks uut infolehte Ukraina teemal

24.03.2022

Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt on koostanud kaks uut infolehte Ukraina teemal:

  • Esimene infoleht annab ülevaate Eestis elavatest Ukraina kodanikest 2021. aasta seisuga. Infolehet saab näha, kui suure osakaalu moodustasid ukrainlased Eesti rahvastikust 2021. aasta seisuga, kui palju on viimastel aastatel Ukraina kodanikele väljastatud elamislubasid, kui palju on neid tulnud siia lühiajalise töötamisega, kui palju neist on saanud Eestis varjupaiga või täiendava kaitse peale 2013. aasta lõpus alanud Ukraina kriisi, palju on kaasatud Eesti startup kogukonda ja palju muudki.

Tutvu infolehega SIIN.

  • Teine infoleht annab ülevaate ajutise kaitse taotlemisest ja õigustest, mis selle staatusega kaasnevad.  Nimelt on Vabariigi Valitsuse 09. 03.2022 jõustunud korraldusega võimalus sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele taotleda Eestis ajutist kaitset. Ajutise kaitse eesmärk on pakkuda massilise sisserände korral inimestele erakorralist ja kiireloomulist rahvusvahelist kaitset.

Tutvu infolehega SIIN.