Ilmus rändevõrgustiku rände- ja varjupaigapoliitika aastaraport

17.04.2017

Aastaraporti valmimisse panustasid rände- ja varjupaigaeksperdid 23 EL liikmesriigist ja Norrast ning see esitab ülevaate viimastest nii EL kui ka liikmesriikide antud valdkonna poliitikatest aastal 2016 ja 2017. aasta alguses.
Aasta 2016 nägi taas rändekriisi kajastavaid pealkirju, kui Euroopa seisis vastamisi saabuvate põgenike ja migrantide vooluga. Eurostati andmetel menetleti rohkem kui 1,2 miljonit varjupaigataotlust, mis on aastast 2014 rohkem kui kaks korda enam. Reageerimine põgenikeprobleemile on siiski ainult üks osa väljakutsetest ja võimalustest, mis seotud rändega. Lisaks rändevoogudele reageerivale poliitikaloomele peab Euroopa jätkuvalt ligi meelitama talente, ettevõtlikkust, uurijaid ja spetsialiste. VAATA SIIT