Hariduslik tööriist “Sihtkoht Euroopa”

09.12.2022

Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) ja EMNi koostöös on loodud uus interaktiivne õppevahend “Sihtkoht Euroopa” rände ja lõimumise valdkonna tutvustamiseks noortele eurooplastele. Tegu on rollimänguga, kus (vähemalt 16-aastased) osalejad peavad grupis (4-6 inimest) kaaluma erinevaid rändeprobleeme Euroopa Liidu, riiklikul ja kohalikul tasandil, tegema eri huvigruppide seisukohast otsuseid. Lõpus ilmneb, kuidas rändepoliitika otsused mõjutasid erineva profiiliga sisserändajaid.  Ühe sessiooni kestvus 1,5 tundi.

“Sihtkoht Euroopa” eesmärgiks on:

  • Tõsta teadlikkust rände- ja lõimumisvaldkonna kohta.
  • Võimaldada kogeda rände üle otsustamise keerukust erinevatel tasanditel (ELi, riiklikul kui ka kohalikul tasandil)
  • Õpetada tundma erinevate huvigruppide seisukohti: ELi ja riikide poliitikakujundajate, kodanikuühiskonna, tööandjate, sisserändajate ühenduste, kui ka laiema avalikkuse eri gruppide vaatest).
  • Juhtida tähelepanu rände- ja lõimumispoliitika mõjudele eri rändegruppide perspektiivist: varjupaigataotlejad ja rahvusvahelise kaitse saanud, ebaseaduslikud sisserändajad või töö eesmärgil rändajad.

Hariduslik tööriist on koostatud kahes versioonis: (I) Lääne-, Lõuna- ja Põhja-Euroopa riikidele ja (II) Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele. Erinevad versioonid peegeldavad erinevusi rändeprofiilides ja -voogudes.

Vaata ka “Sihtkoht Euroopa” tutvustavat videot:

 

Eesti on üheks “Sihtkoht Euroopa” piloteerivaks riigiks. Huvi korral hariduslikku tööriista oma õpilastega kasutada, kirjutage palun aadressil emn@sisekaitse.ee ning saadame teile eestikeelsed versioonid kasutamiseks.

 

Fotod “Sihtkoht Euroopa” kasutamisest Sisekaitseakadeemia 2. kursuse magistrantidega detsembris 2022.