Euroopa veenab aafriklasi koju jääma

21.07.2019

 

Euroopa – see on piimajõed ja pudrumäed, lubavad inimsmugeldajad arenguriikide elanikele. Tihtipeale klapitab küla säästud kokku, et tasuda oma kõige ettevõtlikuma elaniku reis üle Vahemere. Paraku purunevad unistused vastu reaalsust. Kümned-tuhanded kergeusklikud kuritarvitatakse teel Euroopa-Eldoradosse. Kohalejõudnuid vapustab vilets eluase ja ekpluateeriv töösuhe – eeldusel, et tööd üldse leiab – saatjaks lakkamatu hirm väljasaatmise ees. Samal ajal ootavad kojujäänud rahasaadetisi.

Kergeusklike sisserändajate elude säästmiseks ja korra hoidmiseks oma territooriumil rahastavad Euroopa Komisjon ja liikmesriigid kümneid infokampaaniaid ebaseadusliku sisserände lähteriikides. Arenguriikide elanikele jagatakse adekvaatset teavet seadusliku aluseta Euroopasse pürgimise ohtudest, aga ka legaalsetest sisserände kanalitest ning võimalustest teostada end oma koduriigis. Jäljendades inimsumgeldajate lähenemist ja lähtudes online-keskkondade usaldamisest sisserändajate poolt on infokampaaniadki sageli internetipõhised ning kasutavad sisserändajaid sõnumiviijatena.

Just sellist lähenemist kasutab näiteks Rahvusvahelise Migratsiooni Organisatsiooni kampaania Migrants as Messengers. Senegali, Guineasse ja Nigeeriasse naasvad inimesed jagavad ausalt ja emotsionaalselt oma rahvuskaaslastele kogemusi raskustest, mida nad Hollandis ja teel sinna kohtasid. Selleks kasutatakse Facebooki videotunnistusi (kampaanialehel on Juunis 2019 46600 jälgijat) ja kogukonna raadiosaateid. Samuti koolitatakse projekti käigus välja sadu vabatahtlikke, kes intervjueerivad tagasipöörduvaid kaasmaalasi, et koguda nende lugusid, osalevad kohalikes vestlusgruppides ja koolitavad välja uusi vabatahtlikke. Kampaania esimene ettapp kestis 2017- 2019. Uus projektperiood on suunatud järgmistele Aafrika riikidele. Nt Itaalia viib läbi sarnast Aware Migrants kampaaniat.

Euroopa hakkas selliseid infokampaaniaid tellima rändekriisi aastatel, mil siia tuli parema elu otsinguil miljoneid inimesi. Euroopa peab jätkuvalt ressursse kulutama piiridele tõhusamale kaitsmisele, ebaseadusliku töötamise tuvastamisele ning sadade-tuhandete põhjendamata varjupaigataotluste läbivaatamisele (nt 2016 aastal menetleti Euroopa Liidus 1 125 698 varjupaigataotlust, millest 685 665 olid põhjendamata).

Tänaseks on ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike väljasaatmine kujunenud üheks Euroopa Komisjoni rändepoliitika prioriteediks. 2017. a viibis Euroopas üle poole miljoni inimese, kellel oli kohustus lahkuda.

Senimaani on iga riik viinud infokampaaniaid läbi omal käel, omamata ülevaadet, mida kõrval tehakse.  Tegevuste võimendamiseks ja dubleerimise vältimiseks asutas Euroopa Rändevõrgustik 2019 kevadel EMN INFO töörühma. Üleeuroopaline ekspertide rühm kaardistab läbiviidud kampaaniaid ning on ka tulevaste infokampaaniate kooskõlastamise platvorm.

EMN INFO töögrupi eesmärgid

  • Parandada ELi rändepoliitika toetamiseks ja ebaseadusliku sisserände vältimiseks infokampaaniaid korraldavate organisatsioonide koordineerimisvõimet.
  • Luua keskkond operatiivteabe jagamiseks kolmandates riikides ja Euroopas infokampaaniaid läbiviivate organisatsioonide vahel.
  • Töötada välja veebipõhine platvorm läbiviidud-, käimasolevate ja tulevaste teavitustegevuste kaardistamiseks.
  • Ühiste strateegiate väljatöötamine, et pakkuda usaldusväärsetest allikatest objektiivset teavet potentsiaalsetele sisserändajatele, et ennetada inimsmugeldamist ja ebaseaduslikku rännet.
  • Aidata vältida kommunikatsioonitegevuse kattumist ja optimeerida ressursse.
  • Leida lähenemisviisid prioriteetsetes kolmandates riikides ja Euroopas läbiviidavate kampaaniate tõhususe hindamiseks.

Marion Pajumets