Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunktil on valminud uus Ukraina-teemaline infoleht

15.03.2023

 

Et märkida aasta möödumist Venemaa Föderatsiooni täiemahulise sõjategevuse algusest Ukrainas, on Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt koostanud uue Ukraina-teemalise infolehe. Lisaks eelmisel aastal ilmunud infolehtedele (Ukrainlased Eestis 2021. aastal ja Ajutine kaitse Ukraina kodanikele Eestis), on käesoleva ülevaate fookuses ka ajutise kaitse saajate tööhõive, haridustee jätkamine ja ajajoon olulisemate Ukraina sõjast mõjutatud poliitilise tasandi otsustega.

Infolehe esimene osa annab ülevaate Eestis elavatest Ukraina kodanikest 2022. aastal: kui palju on Ukraina kodanikele väljastatud elamislube, kui palju on lühiajalise töötamise registreerimisi ning kuidas on statistikat mõjutanud sõda Ukrainas ja otsus kohaldada sõjapõgenike osas ajutist kaitset. Eraldi on vaadeldud ka Ukraina kodanikele väljastatud elamislube kaitsevajaduse alusel.

Infolehe teine osa koondab ülevaate Ukraina kodanikest ajutise kaitse saajate tööhõive ja haridustee jätkamise kohta ning ajajoonele on kantud olulisemad Eesti poliitilise tasandi otsused alates sõja algusest 24. veebruaril 2022. Tervikpildi andmiseks leiab infolehelt ka ajutise kaitse saajate hinnangulise arvu Euroopa Liidus ning Norras, Šveitsis ja Liechtensteinis.

Infolehega saab tutvuda siin.