EMN Inform “Vaimse tervise teenuste pakkumine kolmanda riigi kodanikele”

20.10.2022

Enamikus liikmesriikides saavad sisserändajad seadusliku aluse omandamisel õiguse saada vaimse tervise teenuseid liikmesriigi kodanikega samadel alustel. Samas on praktikas juurdepääs teenustele mõnikord takistatud. Sisserändaja vaatest võivad praktilisteks takistusteks olla nii keelebarjäär, puudulik informatsioon, teenuse kallis hind kui ka pikad ootejärjekorrad. Nende ja teiste takistuste ületamiseks ning teenuste parema kättesaadavuse tagamiseks on liikmesriigid välja töötanud hulgaliselt lahendusi, millest saab lähemalt lugeda EMN informist „Vaimse tervise teenuste pakkumine kolmanda riigi kodanikele“.

LOE EDASI