EMN Eesti seadis end sisse Sisekaitseakadeemias

11.03.2020

2020. aasta on rändevõrgustiku Eesti kontaktpunktile alanud muutustega – asume nüüd Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi allüksuses. Uue töötajana on meiega liitunud Madli Kaljula, kelle haridus ja varasem töökogemus toetavad EMN Eesti tegevusi.

Muudatustest hoolimata jätkab EMN Eesti enda tavapärase tööga –  kogume ja analüüsime rände- ning varjupaigavaldkonna infot ja jagame saadud infot laiema avalikkusega.

Jätkame endiselt nii rände- ja varjupaigapoliitika aastaraportite, valdkonna uuringute ja statistika ning ad hoc päringute koostamise ja esitamisega. Aktiivsed on EMN töögrupid, mis tegelevad tagasisaatmise valdkonna, statistika, kodakondsusetuse teema, sõnaraamatu jm valdkondadega. Nagu ka eelnevatel aastatel saab meie poole pöörduda, kui vajate kiiret, ajakohast ja võrreldavat (EL riikide ja Norra) rände- ja varjupaiga teemalist infot. Ka teistes Euroopa rändevõrgustiku liikmesriikides kasutatakse antud võimalust aktiivselt. Seetõttu on EMN Eestil aastate jooksul kogunenud korralik pagas informatsiooni EL riikide ja Norra rände- ja varjupaigapraktikate kohta. Aastate jooksul kogunenud päringute ning nende vastustega saate lähemalt tutvuda meie kodulehel SIIN.