EMN Eesti rändab TLÜst SKAsse

18.12.2019
Hüvasti ja uute kohtumisteni!

EMN Eesti lõpetab tegevuse Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudis ja jätkab vastavalt siseministri käskkirjale 1. jaanuarist Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudis. Ministri otsuse eesmärk on tugevdada siseturvalisuse ja -julgeoleku aspekti EMNi töös ning toetada SKA ekspertiisi kasvu.

Enne tulevikku vaatamist, tähistagem üheskoos viimase nelja ja poole aasta jooksul saavutatut. Selja taga on töökad ja tõeliselt põnevad aastad! Oleme uhked, et tõstsime TLÜ-perioodil EMNi põhitoodete kvaliteeti ning panime alguse mitmetele uutele formaatidele. Muudatuste eesmärk oli lihtsustada poliitikakujundajate ja laiema avalikkuse juurdepääsu EMNi kogutud teadmistele.

Alustasime Siseministeeriumi palvel eestikeelse aastaraporti väljaandmist, mis annab põhjalikuima ülevaate Eesti rändepoliitika arengutest ja paneb need rahvusvahelisse konteksti; arendasime uue kaasaegse veebilehe, mis pakub ajakohast statistikat ja infot peamiste rändeteemade kohta; võtame EMNi uuringute põhijäreldused kokku kergesti-haaratavates infograafilistes ülevaadetes (nt viisavabadusest); salvestasime mitmeid 1-minuti loenguid EMNi sõnumite välktutvustamiseks laiale üldsusele (nt välistudengite meelitamisest ja hoidmisest); tasakaalustasime ja rikastasime Eesti meediadebatte varjupaiga andmise, ÜRO ränderaamistiku, tudengirände ja teistel põletavatel rändeteemadel. Lisaks anname nüüd välja uudiskirja, mis kajastab lihtsas keeles EMNi põnevamaid uurimistulemusi ja uusi tegevussuundi. Uudiskiri on regulaarne, nagu ka konverentside kokkuvõtted, mis annavad ka aja möödudes kiire ülevaate käsitletud teemadest ja tehtud järeldustest.

Oleme iseäranis rõõmsad, et tugevdasime Eesti rändevaldkonna organisatsioonide võrgustikku, mille umbes 30 liiget kohtuvad mitu korda aastas, et saada ülevaade EMNi tegevustest ja plaanidest ning jagada laiemas ringis enda omi. Lisaks korraldasime kümneid sisukaid rahvusvahelisi üritusi koos Põhjamaade Ministrite Nõukogu, ÜRO Pagulasameti ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni kohalike kontoritega, Siseministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalveameti, Tartu Ülikooli, Work in EstoniaStudy in Estonia, Riigikantselei ning teiste partneritega. EMN Eesti korraldatud Eesti ELi Nõukogu eesistumise rändekonverents ‘The EU in the Global Race for Talents: Challenges and Solutions in Strengthening the EU’s Competitiveness’, tõi 2017. aasta oktoobris kokku talendirände valdkonna parimad eksperdid liikmesriikide valitsustest, Euroopa Komisjonist, OECDst, ILOst, INSEADist, Work in Estonia’st, rahvusvahelistest ettevõtetest ning start-up-maastikult ning külalisi enam kui kolmekümnest riigist. Kuid üliedukad on olnud ka hoopis erinevate fookustega EMN Eesti konverentsid nagu näiteks ’Return and reintegration of Third Country Nationals: How to Make it Sustainable?’, mis koondas oktoobris 2018 Eesti, Gruusia ja Nigeeria valitsusametnikud, Euroopa Komisjoni, Frontexi ja PPA ning teiste liikmesriikide politsei ja piirivalvurite esindajad, et arutada kiireid ja jätkusuutlikke lähenemisi ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmisel.

Kõik nimetatud arengud toimusid vaid tänu tihedale ja edukale koostööle hindamatute koostööpartneritega. Kummardame tänutundes teie kõigi ees!

Lõpetuseks, kaunist pühadeaega! Nautige lähedaste seltskonda ja laadige uuteks ettevõtmisteks akud täis!

Ave, Barbara, Eike, Kadri, Mari-Liis ja Marion