Eesti esines 19. aprillil Stockholmis toimunud konverentsil “Aasta ajutisest kaitsest – Euroopa kogemused ja õppetunnid”

23.04.2023

19. aprillil toimus Stockholmis Euroopa rändevõrgustiku Rootsi kontaktpunkti ja Rändeuuringute Delegatsiooni (Delmi – Migration Studies Delegation) ühiskonverents teemal „Aasta ajutisest kaitsest – Euroopa kogemused ja õppetunnid“.

Konverents keskendus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisega seotud väljakutsetele, riiklikele strateegiatele ning tuleviku stsenaariumitele. Lisaks Eestile jagasid enda kogemusi Rootsi, Soome, Läti, Leedu ja Poola. Tutvustati ka värskelt valminud uuringuid Rootsi integratsioonipoliitikast ning tööjõu liikumistest. Konverents illustreeris selgelt kui sarnased on liikmesriikide väljakutsed Ukraina sõjapõgenikele majutuse leidmisel, ligipääsu tagamisel tööturule ja haridusele ning kuivõrd sõltuv on põgenike soov koduriiki tagasi pöörduda sõja edasisest kulgemisest. Liikmesriikide tulevikustrateegiad ajutise kaitse direktiivi lõppedes on esialgu lahtised, kuid lähtealuseks on jätkuv toetus, turvatunde pakkumine ja ligipääsu tagamine sotsiaalsetele garantiidele.