Registreerimine / Registration

Kohad osalemiseks kohapeal on täitunud. Juhul kui soovite siiski kohapeal osaleda võite lisada end ootelisti. / Places for in person participation have been filled. If you still wish to participate in person, then you can add yourself to the waiting list.
EMN Eesti konverentsi “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme” kantakse veebi vahendusel otse üle ja salvestatakse. Neid salvestisi kasutatakse hiljem illustreerivatel, informeerivatel või hariduslikel eesmärkidel EMN Eesti tegevustes. Registreerides end konverentsile nõustute osalema üritusel, mida salvestatakse.
Disclaimer: EMN Estonia’s Conference “Citizenship and Migration – Today and Tomorrow” will be livestreamed and recorded. Such recordings will be made for illustration, information and didactical purposes related to the activities of EMN Estonia. By registering to this conference you agree to participate in an event that will be recorded.