2021. aasta Eesti rände- ja varjupaigavaldkonnas: rändemahtude taastumine, Valgevene piirikriisi mõjud ning ettevalmistused uuteks seadusemuudatusteks

14.06.2022

Ilmunud on Euroopa rändevõrgustiku (EMN) 2021. aasta rände- ja varjupaigapoliitika Eesti aastaraport, mis annab ülevaate Eesti möödunud aasta peamistest muudatustest poliitika ja seadusandluse valdkonnas.

Möödunud aastal võis märgata sisserändajate arvu taastumist mitmes rändevaldkonnas COVID-19 pandeemia eelsetele tasemetele (vt onepager allpool). Samas oli Eesti mõjutatud mujal maailmas toimunud kriisidest, sh Valgevene piirikriisist ja Talibani võimuletulekust Afganistanis, misjärel oli ka Eesti valmis vastu võtma evakueeritud Afganistani kodanikke. Valitsus kiitis heaks mitmed rändevaldkonda puudutavad arengukavad, nt „Siseturvalisuse arengukava 2020-2030“, „Sidus Eesti 2021–2030“ arengukava ning Vägivallaennetuse kokkuleppe aastateks 2021–2025. Samuti valmistati ette mitmeid seadusemuudatusi, mis jõustuvad 2022. aastal.

Loe aastaraportit SIIT.

Tutvu ka aastaraporti onepageriga SIIT.