välistöötajad

  • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

  • Viisavabastuste mõjud – EMN Uudiskiri, aprill 2019

  • Viisavabaduse mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele

  • Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

  • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele Euroopa Liidus

  • Kolmandate riikide kodanike vastuvõtmine ettevõtlusega tegelemise eesmärkidel