välisettevõtjad

  • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

  • Infoleht (15 ) 2019: Euroopa kõrgkoolide välisvilistlaste integreerimine Euroopa tööturgudele

  • Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

  • Annual Report 2016. Migration and asylum. Part 1

  • 2016. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport