Tööränne

 • Uuenduslikud rändeteed Euroopa tööturuvajaduste täitmiseks

  Euroopa rändevõrgustiku esimene inform sarjast „Innovatsiooni ja migratsioon“ annab ülevaate liikmesriikide praktikast seoses talendipartnerluse ja täiendavate rändeteedega, mis on loodud selleks, et rahvusvahelist kaitset vajavad  inimesed saakisid ELis töötada ning seeläbi paremini integreeruda. 

 • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

 • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

 • Viisavabastuste mõjud – EMN Uudiskiri, aprill 2019

 • Infoleht (15 ) 2019: Euroopa kõrgkoolide välisvilistlaste integreerimine Euroopa tööturgudele

 • Viisavabaduse mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele

 • Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule

 • Annual Report 2016. Migration and asylum. Part 1

 • 2016. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

 • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele Euroopa Liidus

 • Kolmandate riikide kodanike vastuvõtmine ettevõtlusega tegelemise eesmärkidel