tagasisaatmine

 • Ilmus uus kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport

  Novembris valmis EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport. Raport annab ülevaate 2020. aasta olulisematest arengutest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis ja Euroopa Liidus.

 • Euroopa Komisjon tutvustas uut vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegiat

  2015-2016. a rändekriis oli tervele Euroopale suureks šokiks, mil sai selgeks, et Euroopa ühtsus ei ole iseenesestmõistetav. Ühtsuse tagamiseks tuleb võimalikult kiire sammuga liikuda tõhusama rändehalduse, sh terviklikuma ja efektiivsema rahvusvahelise kaitse- ning tagasipöördumise menetluse reformiga.

 • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

 • Annual Report 2016. Migration and asylum. Part 1

 • 2016. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

 • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

 • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega