Tagasipöördumine

  • Euroopa Komisjon tutvustas uut vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegiat

    2015-2016. a rändekriis oli tervele Euroopale suureks šokiks, mil sai selgeks, et Euroopa ühtsus ei ole iseenesestmõistetav. Ühtsuse tagamiseks tuleb võimalikult kiire sammuga liikuda tõhusama rändehalduse, sh terviklikuma ja efektiivsema rahvusvahelise kaitse- ning tagasipöördumise menetluse reformiga.

  • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

  • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega