sunniviisiline väljasaatmine

  • Annual Report 2016. Migration and asylum. Part 1

  • 2016. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

  • Tagasilükatud varjupaigataotluse esitajate tagasisaatmine: probleemid ja hea tava

  • Vabatahtlikku tagasipöördumist käsitleva teabe levitamine: kuidas teavitada ebaseaduslikke sisserändajaid, kellel puudub ühendus ametiasutustega