pagulane

  • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

  • Viisavabastuste mõjud – EMN Uudiskiri, aprill 2019

  • Annual Report 2016. Migration and asylum. Part 1

  • Saatjata alaealiste tulevik pärast staatuse määratlemise menetlust

  • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides

  • 2016. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

  • Kodakondsusetus ELis

  • Uuring Euroopa riikidevahelisest teabevahetusest pagulasstaatuse kohta välja arvatud isikute kohta vastavalt pagulasstaatuse konventsiooni artiklile 1F