õppimine

  • Rahvusvaheliste tudengite meelitamine ning hoidmine Eestis ja Euroopas

  • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

  • Infoleht (15 ) 2019: Euroopa kõrgkoolide välisvilistlaste integreerimine Euroopa tööturgudele

  • Annual Report 2016. Migration and asylum. Part 1

  • Kolmandatest riikidest tudengite hoidmine Euroopa Liidus

  • 2016. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport