Lühiajaline töötamine

  • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

  • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

  • Viisavabaduse mõju Euroopa Liidu liikmesriikidele

  • 2016. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

  • Tööjõupuuduse kindlaksmääramine ja vajadus kolmandatest riikidest lähtuva tööjõurände järele Euroopa Liidus

  • Kolmandate riikide kodanike vastuvõtmine ettevõtlusega tegelemise eesmärkidel