kvoodipagulased

  • Viisavabastuste mõjud – EMN Uudiskiri, aprill 2019

  • Saatjata alaealiste tulevik pärast staatuse määratlemise menetlust

  • 2016. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

  • Kodakondsusetus ELis

  • Uuring Euroopa riikidevahelisest teabevahetusest pagulasstaatuse kohta välja arvatud isikute kohta vastavalt pagulasstaatuse konventsiooni artiklile 1F