Integratsioon

  • Ilmus uus kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport

    Novembris valmis EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport. Raport annab ülevaate 2020. aasta olulisematest arengutest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis ja Euroopa Liidus.

  • Infoleht (15 ) 2019: Euroopa kõrgkoolide välisvilistlaste integreerimine Euroopa tööturgudele

  • Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööjõuturule