ELi rändepoliitika

 • Ilmus uus kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport

  Novembris valmis EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport. Raport annab ülevaate 2020. aasta olulisematest arengutest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis ja Euroopa Liidus.

 • Lapsed rändes – milline on viimaste aastate olukord Euroopas?

  Möödunud kümnendil kasvas järsult Euroopa Liitu sisserännanud lapsmigrantide arv. Kui osa neist jõudis Euroopasse koos peredega, siis paljud tulid saatjata. Nii näiteks oli 2017. aastal varjupaika taotlevaid saatjata alaealisi ELis 31 400. Taolised arengud on pannud suure surve riiklikele rände haldamise– ja lastekaitsesüsteemidele. Rändesurvega toimetulekuks koostas Euroopa Komisjon 2017. aastal lapsi puudutava teatise, mis sisaldas meetmeid, […]

 • Olukord rändepoliitikas ELi juhtkonna vahetudes – EMN Uudiskiri, juuni 2019

 • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

 • 25. EMN Bülletään: oktoober 2018— detsember 2018

 • 20. EMN Bülletään: juuli 2017—september 2017

 • 18. EMN Bülletään: jaanuar 2017—märts 2017

 • 4. EMN Bülletään: veebruar 2013—juuni 2013

 • 3. EMN Bülletään: oktoober 2012—jaanuar 2013

 • 2. EMN Bülletään: juuni 2012—september 2012