asüülitaotlejad

 • Andmehaldus Euroopa Liidu riikide ja Norra varjupaigamenetluses

  Selleks, et tagada rahvusvahelise kaitse menetluse sujuv toimimine, on vaja kiiresti ja tõhusalt taotleja tuvastada ja tema andmed registreerida tagades samal ajal andmete korrektsuse. EMNi uuring annab ülevaate, kuidas on andmete kogumine erinevate liikmesriikide varjupaigamenetluses korraldatud, millised on andmekaitse tagatised, sealhulgas kuidas kindlustatakse andmete täpsus, ja millised on liikmesriikide väljakutsed selles valdkonnas.

 • Lapsed rändes – milline on viimaste aastate olukord Euroopas?

  Möödunud kümnendil kasvas järsult Euroopa Liitu sisserännanud lapsmigrantide arv. Kui osa neist jõudis Euroopasse koos peredega, siis paljud tulid saatjata. Nii näiteks oli 2017. aastal varjupaika taotlevaid saatjata alaealisi ELis 31 400. Taolised arengud on pannud suure surve riiklikele rände haldamise– ja lastekaitsesüsteemidele. Rändesurvega toimetulekuks koostas Euroopa Komisjon 2017. aastal lapsi puudutava teatise, mis sisaldas meetmeid, […]

 • Inform: Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2018

 • Viisavabastuste mõjud – EMN Uudiskiri, aprill 2019

 • Annual Report 2016. Migration and asylum. Part 1

 • Rahvusvahelise- või humanitaarkaitse saajate integratsioon tööturule: poliitika ja head tavad

 • Saatjata alaealiste tulevik pärast staatuse määratlemise menetlust

 • Kolmandate riikide kodanike õigus perekondade taasühinemisele EL liikmesriikides

 • 2016. aasta rände- ja varjupaigavaldkonna raport

 • Kodakondsusetus ELis

 • Uuring Euroopa riikidevahelisest teabevahetusest pagulasstaatuse kohta välja arvatud isikute kohta vastavalt pagulasstaatuse konventsiooni artiklile 1F