Euroopa rände tegevuskava: EL peab jätkama viimase nelja aasta jooksul tehtud edusamme

06.03.2019

Seistes silmitsi suurima pagulaskriisiga pärast teist maailmasõda, on ELil õnnestunud viia rände haldamine ja piiride kaitsmine uuele tasemele. EL on pakkunud kaitset ja toetust miljonitele inimestele, päästnud elusid, lõhkunud smugeldamisvõrgustikke ja viinud Euroopasse ebaseaduslikult saabuvate inimeste arvu viie aasta madalaimale tasemele. Sellest hoolimata tuleb edasi töötada, et muuta ELi rändepoliitika tõepoolest tulevikukindlaks ehk selliseks, milles võetakse arvesse pidevalt muutuvat geopoliitilist keskkonda ja üha kasvavat rändesurvet maailmas (vt teabeleht). Loe EU komisjoni pressiteadet siit.