Infolehed

 • Infoleht (12) 2017: Attracting and retaining foreign startup founders: Workshop overview and conclusions

 • Infoleht ( 11 ) 2017: Konverents “Euroopa Liit ja üleilmne talendijaht: Väljakutsed ja võimalused parandada ELi konkurentsivõimet”

 • Infoleht ( 10 ) 2017: Attracting and retaining foreign employees: Workshop overview and conclusions

 • Infoleht ( 9 ) 2017: Attracting and retaining foreign students: Workshop overview and conclusions

 • Infoleht ( 8 ) 2017: Eesti arengud rände- ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas 2016. aastal

 • Infoleht ( 7 ) 2017: Assessment and recognition of the qualifications of third country nationals in Europe: Challenges and best practices

 • Infoleht ( 6 ) 2017: Kolmandate riikide kodanike kvalifikatsioonide hindamine ja tunnustamine: väljakutsed ning parimad praktikad

 • Infoleht ( 5 ) 2016: Tulemuslikud ümberasustamise ja humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise programmid Euroopas

 • Infoleht ( 4 ) 2016: Rahvusvahelise- ja humanitaarkaitse saajate integratsioon Euroopa Liidu tööturule

 • Infoleht ( 3 ) 2016: Sisserände staatuse ja riigis viibimise aluse muutmine – ülevaade ELi praktikatest

 • Infoleht ( 2) 2016: Ebaseaduslikult riigis viibivatele isikutele vabatahtliku tagasipöördumise alase info jagamine – Euroopa Liidu praktikad

 • Infoleht 1 ( 2016 ): Tööjõupuuduse prognooside kasutamine tööjõurände poliitika kujundamisel