Copy
View this email in your browser

Head sõbrad,  

On olnud omamoodi aasta, mis on igaühele meist pakkunud palju uusi väljakutseid. Kuna uue ja pidevalt muutuva olukorraga on tulnud kohaneda kiirelt, on see erilist pingutust nõudnud nii poliitikakujundajatelt kui praktikutelt, aga eelkõige sisserändajatelt endilt. Käesolevas uudiskirjas on meil hea meel tutvustada Euroopa rändevõrgustiku vastvalminud uuringut, mis käsitleb hooajatöötajate olukorda Euroopa Liidus, nii nende riiki meelitamist, kui õiguste kaitset. Uudiskirjast leiate veel muudki põnevat lugemist. Näiteks avab Ave Lauren oma artiklis „Kas Euroopa Liidu piir peab?“ ebaseadusliku sisserände ennetamise ja tõkestamise tagamaid. Samuti oleme teinud kokkuvõtte rändevõrgustiku oktoobri lõpus toimunud konverentsist “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme“. 


Meie väike EMN Eesti tiim on natuke jälle täienenud. Novembri lõpus liitus meiega uus töötaja, Maarja Vollmer. Maarjal on sotsiaalteaduste magistrikraad rahvusvahelise migratsiooni ja etniliste suhete erialalt Malmö Ülikoolist ning 7-aastane varasem töökogemus rände-, lõimumis- ning laiemalt sotsiaalvaldkonna uuringute, hindamiste ja teiste analüüsiprojektide läbiviimisel.

Kuidas EL liikmesriigid ja Ühendkuningriik kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajaid riiki meelitavad ja nende õigusi kaitsevad?

Kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajad on paljude EL liikmesriikide jaoks üliolulise tähtsusega, kuna nad täidavad hooajalise iseloomuga tööturuvajadusi. Alates vastava direktiivi vastuvõtmisest ning selle siseriiklikku õigusesse ülevõtmisest on liikmesriigid hooajatöötajate vastuvõtupoliitika rakendamisele ja nende õiguste kaitsele palju tähelepanu pööranud. Millised on kolmandatest riikidest pärit hooajatöötajate vastuvõtmise trendid, riiklikud poliitikad ja praktikad, sellest annab ülevaate vastvalminud EMNi uuring.

LOE EDASI »

Foto: Pixabay

Kas Euroopa Liidu piir peab?

Oktoobris valmis EMN Eesti kodakondsus- ja rändepoliitika aastaraport, mis annab ülevaate 2019. aasta olulisematest arengutest ja muudatustest erinevates rändepoliitika valdkondades Eestis ja Euroopa Liidus. Möödunud aastat iseloomustas valimistejärgne poliitiliste eesmärkide läbivaatamine ning uute sihtide seadmine nii meil kui ka Brüsselis EL-tasandil. Mõlemal juhul nähakse prioriteedina ebaseadusliku rände ennetamist ja tõkestamist tulevikus, kuid milline oli tegelik seis Euroopa piiridel 2019. aastal?

LOE EDASI »

EMN Eesti konverentsil räägiti võimalustest ja väljakutsetest kodakondsuspoliitikas

Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt korraldas 27. oktoobril Sisekaitseakadeemias hübriidkonverentsi “Kodakondsus ja ränne – täna ja homme“, mille põhifookuses oli suuresti kodakondsuspoliitika. Ettekannete ning arutelude keskpunktis olid nii Euroopa kodakondsuspoliitikad, topeltkodakondsuse võimalikkus Eestis kui ka palju muud.

LOE KONVERENTSI KOKKUVÕTET »

Foto: Pixabay

Kuidas mõjutab COVID-19 pandeemia sisse-rändajate poolt koduriiki saadetavaid raha-ülekandeid?

COVID-19 pandeemiale eelneval ajal saatsid sisserändajad keskmiselt 15% oma sissetulekutest tagasi enda päritoluriiki. Väiksema majandusega riikide jaoks võis selliste välismaalt tulnud rahaülekannete osakaal moodustada koguni 10-30% nende SKP-st. Kui 2019. aastal saatsid sisserändajad madala- ja keskmise sissetulekutasemega riikidesse rekordilised 503 miljardit eurot (millest omakorda 55% saadeti ELi ja OECD liikmesriikidest), siis 2020. aasta esimestes kvartalites on täheldatud rahaülekannete üldmahu vähenemist. Mida selline trend endaga kaasa võib tuua ning mida ELi ja OECD liikmesriigid on ette võtnud, et olukorda leevendada saab lähemalt lugeda värskelt COVID-19 pandeemiat ja rännet puudutavas informide sarjas ilmunud informist.

UURI INFORMI LÄHEMALT »

   Foto: European Commission
   EMN Eesti värskeimad väljaanded

   Järelvaadatavad rändeüritused

  • 27. oktoobril toimus EMN Eesti konverents "Kodakondsus ja ränne -  täna ja homme". Konverentsi ülekande salvestust ning esitlusi saab vaadata siin.
  • 1. detsembril toimunud EMNi ja OECD veebiseminari COVID-19 pandeemia mõjust piiriülestele rahaülekannetele ELi ja OECD liikmesriikides saab järele vaadata siit
  • 8. detsembril toimunud Iirimaa kontaktpunkti konverents "Supporting Integration: Access to Citizenship in Ireland and the EU" on järelvaadatav siin.
Antud uudiskirjas tutvustame olulisi teemasid rändevaldkonnas, toetudes suuresti oma üleeuroopalise võrgustiku kogutud usaldusväärsetele andmetele.

Jagage uudiskirja ja selle tellimise võimalust kolleegidega!
© 2020 Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt

Kase 61, 12012 Tallinn |
emn.ee | emn@sisekaitse.ee 


Twitter
LinkedIn
Copyright ©  2020 Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt, kõik õigused kaitstud.
@ 2020 European Migration Network Estonian Contact Point, all rights reserved.

Te saite selle e-maili, kuna olete Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti uudiskirja tellijate hulgas.

Kui te ei soovi enam uudiskirja saada, kliki siia
If you wish to unsubscribe from this list then please click here.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp