Copy
View this email in your browser

2020. aasta rände- ja varjupaigavaldkonnas: COVID-19, aga mitte ainult

2020. aasta oli suuresti mõjutatud COVID-19 pandeemiast, mis avaldas mõju kõikidele rändeliikidele. Muuhulgas vähenes Euroopa Liidu riikides elamislubade ja viisade taotluste arv ligi 50% võrra ning varjupaigataotluste arv 33% võrra. COVID-19 oli ka initsiaatoriks mitmetele 2020. aastal toimunud muudatustele rände- ja varjupaigapoliitikas, ent muudatused tulenesid ka muudest teguritest.
Loe täpsemalt, kuidas möödus 2020. aasta rände- varjupaigapoliitikas juunis ilmunud üle-euroopalisest EMN rände- ja varjupaigaraportist

LOE EDASI 

Milliseid andmeid koguvad liikmesriigid erinevates varjupaigamenetluse etappides ja kuidas neid andmeid hallatakse?

Selleks, et tagada rahvusvahelise kaitse menetluse sujuv toimimine, on vaja kiiresti ja tõhusalt taotleja tuvastada ja tema andmed registreerida tagades samal ajal andmete korrektsuse. Vastilmunud varjupaigamenetluse andmehalduse uuring annab ülevaate, kuidas on andmete kogumine erinevate liikmesriikide varjupaigamenetluses korraldatud, millised on andmekaitse tagatised, sealhulgas kuidas kindlustatakse andmete täpsus, ja millised on liikmesriikide väljakutsed selles valdkonnas.

LOE EDASI

Kogume tagasisidet varjupaiga ja rände sõnaraamatule

Euroopa rändevõrgustiku (EMN) üks peamiseid väljaandeid on Varjupaiga ja rände sõnaraamat (vaata sõnaraamatut tutvustavat videot siit). Sõnaraamat edendab varjupaiga ja rände mõistetest ühtset arusaamist ja nende kasutamist, parandades seeläbi mõistete võrreldavust. Selle sisu toetub mitmetele allikatele, kuid peamiselt siiski Euroopa Liidu varjupaiga- ja rändeõigustiku seadusandlusele ning võimaldab leida vasteid valdkondlikele mõistetele enamikes Euroopa Liidu liikmesriikide keeltes. 
Selleks, et paremini mõista oma sihtgruppide vajadusi ning arendada toodet edasi, kogub EMN sõnaraamatu kasutajatelt tagasisidet. Tagasiside küsimustiku täitmine võtab paar minutit ning on leitav siit. Aitäh!
Kui varem pole sõnaraamatut aga kasutanud, siis selle viimase versiooni leiab EMN Eesti veebilehelt. Sõnaraamat on saadaval ka mobiilirakendusena alla laadimiseks  Androidi ja iOSi kasutajatele.

EMN värskeimad väljaandedTulevased rändeüritused

  • 24.-26. augustil korraldab EMN Slovakkia juba kaheksandat korda rändeteemalist suvekooli, sel aastal on teemaks 'Ränne multilateraalses maailmas'. Üritus on tasuta ning toimub tänavu veebis. Registreerumine on avatud 10. augustini ning täiendavat infot leiab siit.
Antud uudiskirjas tutvustame olulisi teemasid rändevaldkonnas, toetudes suuresti oma üleeuroopalise võrgustiku kogutud usaldusväärsetele andmetele.

Jagage uudiskirja ja selle tellimise võimalust kolleegidega!
© 2021 Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt

Kase 61, 12012 Tallinn |
emn.ee emn@sisekaitse.ee 

Twitter
LinkedIn
Copyright ©  2021 Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt, kõik õigused kaitstud.
@ 2021 European Migration Network Estonian Contact Point, all rights reserved.

Te saite selle e-maili, kuna olete Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti uudiskirja tellijate hulgas.

Kui te ei soovi enam uudiskirja saada, kliki siia
If you wish to unsubscribe from this list then please click here.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp