logo www.emn.ee  
  UUDISKIRI
August 2019
map
 

Uued tuuled tööturuintegratsiooni vallas

Ave Lauren

Sisserändajate edukam lõimimine tööellu on muutunud prioriteediks terves Euroopas. Pea kõik riigid on viimastel aastatel võtnud kasutusele uusi tööturuintegratsiooni meetmeid, et kasvatada riigis elavate välismaalaste ja rahvusvähemuste osalust tööturul (vt järgnevat joonist töötuse kohta kolmandate riikide kodanike seas ning koguelanikkonnas ELis) või et muutuda atraktiivsemaks sihtkohaks välismaalastest tippspetsialistidele.

Esmakordsed-kaitse-taotlused-ja-positiivsed-otused-2014-2018.png
 
 

Euroopa Liidus on lõimimispoliitika liikmesriikide pärusmaa ning riiklikel meetmetel on kanda põhiroll välismaalaste tööturul osalemist takistavate tegurite kaotamisel. Kolm kõige levinumat takistust on ELis seotud raskustega tööalase kvalifikatsiooni ning oskuste hindamisel, diskrimineerimisega värbamisel ja välismaalaste ebapiisava keeleoskusega.

Seoses laialdase tööjõupuudusega mitmel pool Euroopas on fookus oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamisel, et soodustada välismaalaste sisenemist tööturule. Näitkes Saksamaal kasutatakse MySkills meedet, millega testitakse välismaalaste oskuseid kaheksas valdkonnas (mh ehitus, metallitöö ja kokandus) ja kuues keeles (saksa, inglise, araabia, farsi, türgi ja vene keeles). IQ Network pakub välismaalastele kvalifikatsioonide tunnustamise alast nõustamisi ning kui neil peaks jääma tunnustamisest puudu vaid üksikud moodulid, suunatakse nad täienduskoolitustele, et täita vajalikud nõuded.

Frontexi-analuus-vahemereteed-ja--ebaseaduslikud-sisserandajad.png

MySkills projekti tutvustav video avaneb klõpsates visuaalil. 

Tippspetsialistide puhul on oluline toetada professionaalset võrgustumist ja arengut, et tagada välistöötaja rakendamine tööturul just tema oskustele vastaval tasemel ning hoidmaks teda riigis. Näiteks viib Connect2Work meede Belgias kokku välistalendi ja samas sektoris tegutseva kohaliku talendi, kellel on valmisolek tegutseda vabatahtliku mentorina. Mentori roll sõltub olukorrast, kuid üldjuhul toetab ta uustulnukat tööotsingutel, aitab tal võrgustada ning orienteeruda kohalikul töömaastikul või praktiseerib välismaalasega erialast keelt. Riigid ongi hakanud pöörama tähelepanu erialakeeleõppele suhtluskeele kõrval. Riiklikult rahastatakse erialakeeleõpet näiteks Rootsis ja Prantsusmaal.

Välismaalaste lõimimine tööturule pole ainult riikide, vaid ka kohalike omavalitsuste huvi. Nii vahetavad EUROCITIES poolt juhitud Cities-Grow projektis kogemusi mitmed linnad k.a München ja Ateena, et aidata Ateenal kasvava sisserände olukorras välismaalasi kiiresti tööturule tuua.

Frontexi-analuus-vahemereteed-ja--ebaseaduslikud-sisserandajad.png

Vaata videot Ateena ja Müncheni koostöö kohta klõpsates visuaalil.

Jõuliselt on esile kerkimas ka erasektori meetmed. Kui avalik sektor keskendub reeglina välismaalastele töö leidmiseks vajalike oskuste tagamisele, siis erasektor toetab eelkõige integratsiooni töökeskkonda ja kultuuridevaheliste suhete juhtimist töökollektiivis. Seega on ka erasektori meetmetel välismaalaste lõimimisel täita väga oluline roll. Rahvusvahelised suurettevõtted on nende teemadega tegelenud juba kümnendeid, kuid üha rohkem pööravad neile teemadele tähelepanu ka väiksemad ettevõtted, eriti IKT valdkonnas. Korporatiivse sotsiaalse vastutuse poliitika raames on üha enam ettevõtteid käivitanud välismaalaste tööle kaasamisele suunatud projekte. Näiteks toetab Belgias tegutsev energeetikaettevõte ENGIE rändetaustaga naisi IKT-alaste kutsetunnistuste hankimisel.

Nendest ja ka teistest tegevustest lugege Euroopa rändevõrgustiku 2019. aasta uuringust „Kolmandate riikide kodanike lõimimine ELi liikmesriikide tööturule". Uuring käsitleb esimese põlvkonna sisserändajate tööturule lõimimist 25 EL liikmesriigis ning kaardistab häid tavasid. Samuti on välismaalaste tööturuintegratsioon tähelepanu all EMNi selleaastasel konverentsil Global Workplace is Here!, mis toimub 3. oktoobril Tallinnas. 

 
     
  Global Workplace is Here! 

3. oktoobril 2019 toimub Tallinnas välistööjõu kaasamise fookusega konverents, mida korraldavad EMN Eesti, Mainor AS ja Work in Estonia.

Eike-joonis.png

Viimastel aastatel on töömaastik Eestis ja Euroopas kiiresti rahvusvahelistunud. Üha rohkem ettevõtteid tegutseb rahvusvaheliselt ning spetsialistid väärtustavad sageli mobiilsust ning sellega koos kasvavaid töökogemusi ja professionaalseid võrgustikke. Ettevõtete piirideülesuse ja rahvusvaheliste töökollektiividega kaasnevatele võimalustele ja katsumustele keskendutaksegi Öpiku Konverentsikeskuses 3. oktoobril.

Konverentsi avasessioon käsitleb rahvusvahelise tööjõu liikumise trende ja seda, mida rahvusvahelised ettevõtted teevad, et muutustega paremini toime tulla. Ettekanded peavad Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) ja taastuvenergia valdkonna suurtegija Siemens Gamesa esindajad. Teine sessioon kaardistab ELi liikmesriikide avaliku- ja erasektori organisatsioonide praktikaid välistöötajate kaasamisel. Tutvustatakse Euroopa Rändevõrgustiku üleeuroopalise uuringu tulemusi ning OECD ja UNHCRi kogutud häid tavasid välismaalaste kaasamisel Euroopa ettevõtete töötajaskonda. Läänemere piirkonna õppetunde valgustab Work in Estonia/ Talent Boost.

Pärastlõunal jagunetakse kolme praktilisse töötuppa, mis keskenduvad välistöötajate värbamisele, nende tööellu sisenemisele ja sellele, kuidas toetada välistöötajate sulandumist Eesti ellu.

Konverentsi töökeel on inglise keel.

Registreerumine avaneb õige pea EMN Eesti kodulehel.

 
     
  Vaata ja uuri veel!

Kiirpilk Eesti rände- ja varjupaigapoliitika tippsündmustele 

EMN Eesti võtab ühel lehel ja eesti keeles kokku eelmise aasta olulisemad arengud kõigis peamistes rändeliikides. Ülevaate saamine rändepoliitika hetkeseisust pole kunagi olnud nii lihtne!

viisa-onepager-a4.jpg

Klõpsa visuaalil ja see avaneb!

Loe lisaks uuringut ja selle lühikokkuvõtteid.

Meil on rõõm jagada teiega infot, et juba mõnda aega koostab EMN Eesti kõigist uuringutest ühelehelised eestikeelsed kokkuvõtted. Vt nt ka välistööjõu lõimimist ning välistudengeid käsitlevaid lehti. 

 
  Nagu märkate, on EMN Uudiskiri uuenenud. Nüüdsest jõuab see teie postkasti kuus korda aastas. Tutvustame olulisi teemasid rändevaldkonnas, toetudes suuresti oma üleeuroopalise võrgustiku kogutud usaldusväärsetele andmetele.

Jagage uudiskirja ja selle tellimise võimalust kolleegidega!

Jälgige EMNi ka Twitteris: https://twitter.com/EMNMigration
 
 
© 2019 Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt
Narva mnt 25, 10120 Tallinn | emn@tlu.ee

linkedin
eu logod
Kui sa ei soovi enam uudiskirja saada, kliki siia
Kui sa näed seda kirja moonutatult, kliki siia